Allah’ı Sevmek

Göl eviİman edenler, Allah’a olan güçlü sevgileri ve samimi bağlılıkları nedeniyle, Allah’ın yarattığı varlıkları da çok sever, bunların her birinde Allah’ın sıfatlarının tecellilerini görürler. Kuran’ınSizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku’ ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. (Maide Suresi, 55) ayetiyle bildirildiği gibi, iman edenler, Allah’ın insanlara doğru yolu göstermeleri için gönderdiği peygamberlere ve salih müminlere karşı da derin bir sevgi beslerler. Peygamberler, Allah’ın tüm insanlar için örnek kıldığı, derin bir imana sahip olan, üstün ahlaklı kimselerdir. Allah’ınAndolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21) ayetiyle haber verdiği gibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hayatında ve ahlakında iman edenler için güzel örnekler ve hikmetler vardır. Peygamberimiz (sav)’in Allah’a olan derin bağlılığı, takvası, sabrı, müşfikliği, aklı, cesareti, temizliği, merhameti, sadakati, şevki ve daha birçok güzel özelliği, tüm Müslümanlara örnek olmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav), Allah’a ve peygambere karşı duyulan sevginin önemini bizlere şöyle hatırlatmıştır:

Resulullah (sav) buyuruyor ki: Allah-u Teala’yı ve Resulü’nü herşeyinden çok sevmeyenin imanı sağlam değildir. İman nedir? diye sorduklarında: Allah ve Resulü, senin için başka herşeyden daha sevimli olmaktır. buyurdu. Yine buyurdu ki: Kul, Allah ve Resulü’nü, çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlukattan çok sevmedikçe mümin olmaz.

Hz. Enes’in rivayetine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki; Üç haslet bir kimsede bulunsa o kimse imanın lezzetini bulur. Birincisi, Allah ve Resulü o kimseye herşeyden daha sevgili olmak. İkincisi, başkasına muhabbetinde de Allah için sevmek. Üçüncüsü de küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih görmektir. 1

Allah’ın tüm elçileri ve peygamberleri, Allah Katında seçkin kılınmış, Rabbimiz’in rızasını kazanmış üstün ahlaklı insanlardır. Allah, Kuran’da peygamberlerin güzel ahlaklarına dair örnekler vermiş ve onlardan övgüyle söz etmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Harun (as), Hz. Yahya (as), Hz. Yusuf (as), Hz. Yunus (as), Hz. Yakup (as), Hz. İsmail (as), Hz. Süleyman (as), Hz. Davud (as) ve diğer tüm peygamberler ve elçiler, Allah’a olan samimi imanları, saygı dolu korkuları, takvaları ve güzel ahlaklarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Kuran’ı rehber edinerek elçileri bu üstün özellikleriyle tanıyan tüm müminler, onların ahlakına ulaşabilmek, onlar gibi Allah’ın dostluğunu kazanabilmek ve cennette onlarla birlikte olabilmek için hayırlarda yarışır ve ciddi bir çaba gösterirler. Müminlerin peygamberlere karşı duydukları bu derin sevgi, onların sevgi anlayışlarını da ortaya koymaktadır. İman edenlerin bir başkasına duydukları sevgi, tümüyle o kişinin imanından, güzel ahlakından ve takvasından kaynaklanmaktadır. Bir insanın bu özelliklerini bilmek, o kişiyle hiç görüşülmese dahi, ona karşı derin ve coşkulu bir sevgi duyulmasına neden olur.

Norweç fiyortları

Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur…
(Al-i İmran Suresi, 164)

… onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik…
(Enbiya Suresi, 73)

İman edenler hiç görmemiş, tanışmamış ve yanlarında bulunmamış olsalar da, Allah’ın elçilerine karşı böyle içli bir sevgi, saygı ve bağlılık hissi duyarlar. Allah’ın, onları tüm inananlara bir rahmet olarak göndermiş ve pek çok Kuran ayetinde onlardan sevgi ve övgüyle bahsetmiş olması, iman edenlerin elçilere olan sevgilerinin coşkusunu daha da artırır. İman edenler, peygamberlerden ve elçilerden her zaman saygı, sevgi ve övgüyle bahseder, onları daima kendilerinden önde ve üstün tutarlar. Her fırsatta, onların Allah’a olan teslimiyetlerini, yakınlıklarını, sevgilerini, güzel ahlak özelliklerini tüm insanlara anlatır ve onları da elçilerin yoluna uymaya çağırırlar.

gül bahçesi

Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır…(Mücadele Suresi, 22)

Allah Kuran’da iman edenlerin elçilere olan bu sevgilerine dikkat çekmiş ve Peygamberimiz (sav)’in, müminler için, kendi nefislerinden daha önde olduğunu bildirmiştir:

Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır… (Ahzap Suresi, 6)

Allah Kuran’ın pek çok ayetinde peygamberlerin güzel ahlakına ve üstün özelliklerine yer vermiştir. Peygamberlerin sevgi ve övgü ile selamlandığı bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. İbrahim’e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kullarımızdandır. Biz ona, salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı da müjdeledik. Ona ve İshak’a bereketler verdik. İkisinin soyundan, ihsanda bulunan (muhsin olan) da var, açıkça kendi nefsine zulmeden de. (Saffat Suresi, 108-113)

Sonra gelenler arasında da ikisine (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. Musa’ya ve Harun’a selam olsun. Şüphesiz Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ikisi, Bizim mümin olan kullarımızdandırlar. (Saffat Suresi, 119-122)

Gerçekten İlyas da, gönderilmiş (peygamber)lerdendi… (Saffat Suresi, 123)

Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. İlyas’a selam olsun. Şüphesiz Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kullarımızdandı. (Saffat Suresi, 129-132)

Ve ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz.
Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.
İsmail’i, Elyasa’yı, Yunus’u ve Lut’u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.
Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 84-87)

Norveç fiyortları

Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır…
(Nisa Suresi, 170)

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah’ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik)…
(Talak Suresi, 11)

Allah Kuran’da peygamberlerimizi şöyle selamlamaktadır:

Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Saffat Suresi, 181-182)

Peygamberler, Allah’ın en sevdiği, Kendisi’ne en yakın dost kıldığı, en salih müminlerdendir. Allah’ın en sevdikleri, müminlerin de en sevdikleridir. Dolayısıyla müminler de peygamberlerimize olan sevgilerini, onları Allah’ın Kuran’da selamladığı gibi, sevgiyle överek ve anarak göstermeli, onların yoluna ve ahlaklarına tam olarak uymak için çalışmalıdırlar.

bahçe

Allah’ı seven, Allah’ın dostu olan müminleri de sever

Allah’ın sevdikleri, müminlerin de sevdiğidir; Allah’a dost olan, müminlere de dosttur; Allah kimden razı ise, müminler de ondan razıdır; Allah’ı seven, Allah’ın sevdiği kullarını da sever. Allah yolunda olan salih müminler, Allah’ın en sevdiği kullarındandırlar. Bu nedenle müminler birbirlerini çok severler ve birbirlerine çok düşkündürler. Kuran’ın birçok ayetinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinden, bağlılıklarından, merhametlerinden ve düşkünlüklerinden bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Atlar

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler… (Tevbe Suresi, 71)

…İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba harcayanlar barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır…
(Enfal Suresi, 72)

Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saf Suresi, 4)

Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran Suresi, 103)

Advertisements

11 thoughts on “Allah’ı Sevmek

 1. Selamün Aleyküm sevgili site yönetici. Sitenizdeki tüm içerikleri okudum, okurkende çok duygulandım. Kendi nazarımda böyle bir site yaparak Allah rızazı için hem kendime hem de insanlara yardımcı olma gayem vardır. Eğer ki gönül rızanız olursa yeni yapmak istediğim sitenin içiriğine sizin sitenizdeki yazılarıda eklemek istiyorum. Bununla beraber sizin sitenizin de adresini koyarak daha çok insanın faydalanmasını ve böyle bu şekilde sitelerin çoğalmasını temeni ederek bir faydam olsun istiyorum. Bu konuda bana dönüş yapabilirseniz çok sevinirim. Allah’a emanet olun. Dua ile.

 2. hersey icin ALLAH razi olsun mü min kardeslerimede selam olsun kalbinde biraz iman mermahet olan varsa hic bir zaman hak yolundan ayrılmasın ALLAH birfdir resulu Muhammet (s.a.s) dir

  • Aleykum selam kardeşim ilmen selam sizlerle olsun inşaAllah
   Allah bütün insanlara merhametinden ve Selametinden versin inşaAllah
   evsiz bırakanlara
   çöp atanlara
   aç bırakanlara
   bolluk içinde yaşayanlara
   herşeyi olupta şikayet edenlere
   kendinden farklı ve zor durumda olanı düşünmeyene
   başkasının derdiyle sırf kendinden değil diye dertlenmeyenlere
   silah satanlara
   para peşinde insanlara zarar verenlere
   sokakta üşeyenleri görmezden gelenlere
   sınırda insanlar donarken kılını kıpırdatmayanlara
   çiftçinin malını 10 katına satarak çiftiçiyi süründürüp, halkı zor durumda bırakana
   tanımıyor diye selam vermeyenlere

   Herhangi bir parmağın incinse bavul taşıyamazsın
   Bizim Allahın merhametine ve cem etmesine ihtiyacımız var..
   Bunlar olsun gerisi yalan

   Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufuun ve selamun alel murselin velhamdulillahi Rabbil alemiyn

 3. Bu dünyadaki hiç bir şeyi ve hickimseyi ALLAH kadar sevmiyorum.Sadece onu anınca huzura eriyor kalbim.O’na ibadet edince mutlu oluyorum,içim rahatliyor.Annemi de çok seviyorum bana Allah sevgisini verdiği için

 4. Selamun aleykum inşaAllah

  inşaAllah Allaha Layık bir dünya olur
  42 sure / 29 ayet
  ma huve ehluh

  subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesufuun ve selamun alel murselin velhamdulillahi Rabbil alemiyn evveli ve ahırin
  batıni ve zahiri
  ilmihi ve ebedi
  amiyn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s